Asset Monitoring is een monitoringtool die toelaat om aan Condition Based Maintenance te doen (CBM). Met CBM bewaakt u de toestand van een component om zo tijdig, voordat er faling optreedt, te kunnen ingrijpen. Het principe maakt gebruik van een storingsvoorspellende grootheidsmeting (SVG), dewelke voorspelt wanneer een component begint te slijten.

Een SVG kan bvb. zijn:

 • Trilling
 • Temperatuur
 • Amperage
 • Wanddikte
 • Geluid

Condition Based Maintenance werkt kostenbesparend omdat onderhoud slechts gepland wordt als het echt nodig is en zo de componenten tot de maximale levensduur in dienst blijven. Bovendien verhoogt het de betrouwbaarheid door het detecteren van faalwijzen die eerder dan verwacht optreden. Stilstand wordt op deze manier vermeden wat resulteert in een hogere winstgevendheid voor uw bedrijf.

CBM vs periodiek onderhoud

Maar liefst 89% van de faalwijzen treden ad random op. Het is in die gevallen dus onmogelijk een zinvol vervangingsinterval te vinden voor de componenten.

Voorstelling van het aandeel in leeftijdsafhankelijk en willekeurig falen

Voor een hoge betrouwbaarheid is het nodig is om vaak te inspecteren. Dit vergt specialistische mankracht hetwelke steeds duurder wordt. Dit is uiteraard afhankelijk van de toegepaste techniek en de omstandigheden. Door continue bewaking met vast ingebouwde sensoren kan een onderhoudsdienst tijdig een opkomend probleem signaleren en ingrijpen.

Simulatie kosten bij storingsafhankelijk onderhoud
Simulatie kosten bij preventief onderhoud
Simulatie kosten bij onderhoud obv conditiemonitoring

Toegepaste technieken

 • Visuele inspectie
 • Metingen met instrumentatie
  • Olieanalyse
  • Thermografie
  • Ultrasoon onderzoek
  • Motor Current Analysis
  • Trillingsmeting en analyse
 • Prestatiebewaking
  • Looptijd van pompen
  • Opwarmtijd
  • Amperage
  • Bereikte werkdruk