Energiemonitoring is de specialiteit van Argus Technologies. Onze webgebaseerde software laat u toe op een eenvoudige en intuïtieve manier energiedata te visualiseren, analyseren en over te rapporteren.

Onderzoek heeft uitgewezen dat energiemonitoring tussen 5% en 15% energiebesparing kan opleveren, met nog hogere percentages mogelijk indien er een gepast energiebeleid gevoerd wordt.

De Argus EnergyMonitor software laat u toe het energieverbruik bij uw klant of onderneming in kaart te brengen, geeft u inzicht in de energiestromen en toont u hoeveel en waarvoor u energie verbruikt.

Geavanceerde data-analyse tools helpen u het energieverbruik te begrijpen, te analyseren en te identificeren waar energiebesparing mogelijk is.

Een krachtige financiële module laat u toe het verbruik ook in financiële cijfers uit te drukken.

Verlies geen tijd meer met het opstellen van energierapporten, de Argus software automatiseert deze taak voor u.

U kan in de Argus software krachtige en adaptieve foutregels invoeren die uw energieverbruik voor u in de gaten houden en u alarmeren indien bepaalde foutsituaties zich voordoen. Dankzij de adaptieve aard van deze regels kunnen evoluties die zich gedurende langere tijd afspelen, bijv. het verminderen van efficiëntie wegens slijtage van een machine, toch gedetecteerd worden.

Argus kan niet alleen overweg met energiedata. Zowat alle meetbare parameters, waaronder ook meteorologische, financiële of productie-gerelateerde parameters. Met de Argus software kan u bepalen hoeveel energie er in ieder afgewerkt product gaat.

IMAG0258

De Argus software blijft niet bij meten, maar kan ook intelligent gaan sturen. Automatisch lastprofieldetectie en verbruiksvoorspellingen zorgen ervoor dat u weet hoeveel uw klant of onderneming morgen zal gebruiken, en u kan tot een kwartier op voorhand gewaarschuwd worden wanneer piekverbruiken zullen optreden. Via demand-side management kan dit verbruik vervolgens bijgesteld worden.

Argus Technologies verzorgt de software, maar kan u ook bijstaan in het on-site uitrollen van energiemonitoring. De Argus software ondersteunt sowieso alle internetgeconnecteerde energiemonitoring hardware, maar dankzij onze expertise en onze partners kan energiemonitoring snel en eenvoudig op de doelsite geactiveerd worden.

Argus Technologies voorziet dan, in samenwerking met haar partners, ook de nodige hardware.